Varför krångla till det?
Vi ger dig vägledning i
ditt företagande

Varför Advisorgruppen?

Flexibilitet, engagemang och lyhördhet för dig som kund

Vi är en relativt liten organisation med engagerad och kompetent personal. Hos oss blir du inte en i mängden och vi fokuserar på dina behov och hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Vi eftersträvar långsiktiga relationer med våra kunder och det ska vara roligt att samarbeta med oss. Vår varma företagskultur är något vi värnar om starkt och denna ska även prägla våra kundrelationer.

Flexibiliteten kan återspegla sig i vad du vill och hur du vill att vi ska hjälpa till. På plats hos dig i ditt system, hos oss i ditt system, endast hantering av lönerna eller hjälp med en produktkalkyl osv. Genererar din verksamhet höga vinster hjälper vi dig med skatteoptimering likväl som vi, om verksamheten blöder, är med och tittar på rationaliseringsmöjligheter och hur du kan frigöra kapital.

Oberoende

Som en oberoende organisation utan kopplingar till revisionsbyråer, banker etc. har vi inte några restriktioner i vilka uppdrag och tjänster vi kan åta oss. Det innebär också att du alltid får en rådgivning som är objektiv och inte styrd av egenintressen. Vi har ett brett kontaktnät av banker, jurister, skattekonsulter och revisionsbyråer och det är dina behov och din situation som styr sammansättningen av dessa.

Skräddarsydd resultatuppföljning

För att på bästa sätt följa upp din verksamhet och ge dig rätt styrmedel och underlag inför investeringsbeslut etc. har vi möjlighet att skräddarsy din resultatuppföljning. Vi har medarbetare med erfarenhet från operativt ekonomiarbete vilket innebär att vi kan erbjuda en helt annan resultatuppföljning än en sedvanlig resultat- och balansrapport ur redovisningssystemet.

Genom mångårig erfarenhet inom olika företag, branscher och positioner kan vi dessutom delta i och driva ledningsgruppsarbetet i ditt företag. Vi har idag ett antal företag där vi är med och stöttar genom ett aktivt ledningsgruppsarbete – något som vi ofta upplever som eftersatt p g a tidsbrist. Genom oss får du möjlighet att fokusera på och driva de viktiga frågorna för företagets verksamhet – och inte minst ett bollplank vid viktigare beslut och åtgärder.

Effektiva internetbaserade system

Advisorgruppen har investerat i kostnadseffektiva och moderna system för hantering av bokföring, leverantörsfakturor och betalningar. Om du vill att vi tar hand om din redovisning i våra system, innebär det att vi ändå kan göra den åtkomlig för dig via internet. Genom vår scanningstjänst av leverantörsfakturor får du dessutom möjlighet att attestera dina fakturor via internet, något som frigör tid och sänker kostnader för din fakturahantering. Du får även tillgång till relevanta dokument och rapporter via internet, såsom protokoll, bolagsordning, årsredovisningar, registreringsbevis och deklarationer.