Skräddarsydda tjänster och
råd anpassade för dina och ditt
företags behov

Skräddarsydd rapportering

Med vårt unika rapportpaket får du en skräddarsydd månads- eller kvartalsuppföljning av verksamheten. Vi är vanligtvis med och utarbetar en finansiell budget eller prognos tillsammans med kunden och detta utgör ofta en viktig komponent för båda parter när det gäller insikt i verksamheten och drivkraft till att påverka kostnadsstruktur och lönsamhet. Vi anpassar resultatrapporten för att i möjligaste mån spegla rörliga och fasta kostnader och belysa kundens verksamhet mer överskådligt.

Utöver nyckeltal och diagram fäster vi stor vikt vid kassaflödesanalysen, vilket är ett bra komplement till resultatrapporten då den i regel ger en bättre bild av företagets förmåga att generera likvida medel. Kassaflödesanalysen ökar också insikten och förståelsen för var i företaget som kapitalet binds och kan vara diskussionsunderlag för vilka åtgärder som man bör vidta för att frigöra kapital.

I vårt rapportpaket lägger vi också in rullande 12-månaders diagram över omsättning, rörelsemarginal och andra nyckeltal. Detta är ett bra verktyg för att påvisa trender och för att eliminera effekten av enskilda månaders avvikelser och säsongsvariationer. Slutligen innehåller vårt rapportpaket en kommentar över utvecklingen i månaden och större avvikelser mot budget/plan.