Skräddarsydda tjänster och
råd anpassade för dina och ditt
företags behov

Redovisningstjänster

Advisorgruppen kan hjälpa dig i ditt företagande genom att ge dig stöd i form av:

  • Löpande bokföring och löneadministration
  • Hantering av moms och arbetsgivaravgifter
  • Bokslutstjänster samt upprättande av årsredovisning
  • Skattefrågor och upprättande av inkomstdeklaration
  • Övrig administration rörande ditt företag, exempelvis upprättande av protokoll och dokumenthantering vid kontakter med Bolagsverket

Det är du som kund som bestämmer i vilken omfattning Advisorgruppen ska hantera din redovisning och vi kan skräddarsy en lösning efter ert behov.

Eftersom Advisorgruppen är ett oberoende företag, finns det inte någon jävs- eller avgränsningsproblematik när det gäller vår möjlighet att ta oss an olika delar av ett företags ekonomiprocess.

Advisorgruppen har system som möjliggör att våra kunder kan få tillgång till sin redovisning via internet samt elektronisk attest av sina leverantörsfakturor. Vi upplever en ökad efterfråga i att själv kunna söka efter transaktioner och fakturor då det sparar tid för både kund och redovisningsbyrå.