Skräddarsydda tjänster och
råd anpassade för dina och ditt
företags behov

Företagstransaktioner

Vi medverkar vid köp och försäljning av företag. Kunden kan välja Advisorgruppen som rådgivare under hela processen eller för enstaka delmoment. Advisorgruppen har ett brett upparbetat kontaktnät vid företagsöverlåtelser, exempelvis jurister, skatterådgivare och finansiärer. Vi har en bred kompetens och erfarenhet i företagsvärderingar och kan vara med vid en finansiell genomlysning av företaget, antingen på uppdrag av köparen eller av säljaren.

Advisorgruppen upprättar kompanjonavtal och värderingsmodeller knutna till kompanjonavtal, vilket kan bli aktuellt vid generationsskiften och företagsöverlåtelser.