Engagerade och kunniga
medarbetare som bryr sig om dig
och ditt företag

Om oss

Ägare

Advisorgruppen ingår i den privatägda Simonssongruppen med verksamhet inom bl a fastighetsutveckling (Tositokoncernen i Jönköping), utveckling av HR- och lönesystem (HRM Software i Växjö) och design (Westal i Bankeryd). Simonssongruppen är dessutom verksamt inom markutveckling i Bohuslän genom intressebolaget Lunneplan i Göteborg, inom hem- och företagsservice genom intressebolaget Stormtrivs i Jönköping och inom kundanpassad aktiv kapitalförvaltning genom intressebolaget Kavaljer AB. Huvudägare i Simonssongruppen är Stig-Olof Simonsson.

Genom Simonssongruppen har Advisorgruppen en stark och långsiktig ägare med ett stort nätverk av företag och personer verksamma inom olika branscher, något som också våra kunder kan dra nytta av på olika sätt. Simonssongruppens ambition är att växa ytterligare, såväl organiskt som genom företagsförvärv. Vi är måna om den företagskultur som byggts upp inom koncernen, präglad av värme och ödmjukhet mellan såväl medarbetare som i våra kundrelationer.

Vilka är vi?

Advisorgruppen med ett trettiotal medarbetare har kontor på Järnvägsgatan i centrala Jönköping. Vi har varierande erfarenheter och bakgrund inom ekonomiområdet genom tidigare anställningar hos redovisnings- och revisionsbyråer och företagsledande befattningar.

Inom Advisorgruppen finns det även en mångårig och gedigen kompetens inom ekonomisk förvaltning och hantering av bostadsrättsföreningar. Genom dotterbolaget AB Jönköpingsbostäder (www.jkpgbost.se) erbjuder vi en fullskalig ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar samt rådgivning och specialistkompetens vid t ex ombildningar och friköpsprojekt. Jönköpingsbostäder har varit verksamma sedan 1960-talet.