Hos oss blir du inte en i mängden

Jobba hos oss

Målsättning

Vår övergripande målsättning är att kunna tillföra ett betydande mervärde till våra kunder genom ekonomisk rådgivning och redovisningstjänster. Befintliga och potentiella kunder ska uppfatta oss som en naturlig och oberoende samarbetspartner med bred kompetens inom vårt tjänsteutbud. Advisorgruppen ska vara en attraktiv arbetsgivare och kännetecknas av engagerade medarbetare som strävar mot samma mål och med kundens behov i fokus. Vår personalpolitik och företagskultur stimulerar tillväxt samt ger medarbetarna personlig utveckling.

 Kompetensutveckling

För att vi ska kunna kvalitetssäkra och vidareutveckla vårt kunderbjudande arbetar vi med kontinuerlig kompetensutveckling och medarbetarcertifiering. Vår inställning är att medarbetare som är intresserade av att utveckla sig alltid är positivt för företaget.

Framtida rekryteringar

Organisk tillväxt och tillväxt via förvärv ska bidra till ett utvidgat tjänsteutbud för våra kunder. Vi har därför ett kontinuerligt intresse av att komma i kontakt med nya potentiella medarbetare som kan tänka sig att arbeta hos oss på Advisorgruppen. Maila ditt CV till Emelie Wannerö på: emelie.wannero@advisorgruppen.se