Med känsla för dina affärer

Vad du får
Advisorgruppen

Vår affärsidé är att genom högt kvalificerade medarbetare, ett kundnära engagemang och hög servicenivå vara en naturlig samarbetspartner till företag och organisationer som vill förbättra och förenkla sin ekonomiska styrning och uppföljning.

Genom dotterbolaget AB Jönköpingsbostäder (www.jkpgbost.se) erbjuds en fullskalig ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar och specialistkompetens vid exempelvis friköp och ombildningar av hyresfastigheter. Jönköpingsbostäder har genom sin mångåriga historia ett unikt branschkunnande och genom kvalificerade medarbetare och effektiva system ett konkurrenskraftigt koncept för bostadsrättssektorn.

Advisorgruppen ingår i den privatägda Simonssongruppen där Stig-Olof Simonsson är huvudägare. Genom Simonssongruppen har Advisorgruppen en stark och långsiktig ägare med ett stort nätverk av företag och personer verksamma inom olika branscher, något som också våra kunder kan dra nytta av på olika sätt.

Simonssongruppens ambition är att växa ytterligare, såväl organiskt som genom företagsförvärv. Vi är måna om den företagskultur som byggts upp inom koncernen, präglad av värme och ödmjukhet mellan såväl medarbetare som i våra kundrelationer. För mer information om Simonssongruppen besök www.simonssongruppen.se